معرفی شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
ماموریت تاسیس و سابقه فعالیت شرکت
به منظور بهره برداری بهینه و جامع از نیروگاه های تحت پوشش گروه صبا،شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ تاسیس گردید. فعالیت رسمی این شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۲ با بهره برداری از فاز ۱ نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به صورت Full O&M آغاز شد. اصلی ترین سهامدار این شرکت ، شرکت صنایع برق وانرژی صبا می باشد. در حال حاضر اداره و بهره برداری نیروگاههای شهید مدحج اهواز ، نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر، نیروگاه چابهار و نیروگاه سلطانیه زنجان نیروگاه سیکل ترکیبی قم و نیروگاه جهرم بر عهده این شرکت می باشد. ظرفیت نیروگاه های در حال بهره برداری این شرکت شامل نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به ظرفیت ۹۷۲،نیروگاه شهید مدحج (زرگان اهواز) به ظرفیت ۴۱۸ ، نیروگاه چابهار به ظرفیت ۴۱۵ مگاوات ،نیروگاه قم به ظرفیت ۷۱۴ مگاوات، نیروگاه سلطانیه زنجان به ظرفیت ۶۴۸ مگاوات و نیروگاه جهرم به ظرفیت ۹۵۴ مگاوات می باشد. ظرفیت نامی نیروگاه های در حال بهره برداری این شرکت بالغ بر ۴۱۲۰ مگاوات می باشد این شرکت در نظر دارد با برنامه ریزی دقیق و منسجم از طریق بهینه سازی و برنامه ریزی تعمیرات پیشگیرانه واحد های نیروگاهی، نسبت به حفظ و ارتقای ظرفیت آمادگی واحدهای تحت پوشش اقدام می نماید.   ادامه مطلب
معرفی گروه صبا
شرکت مادر تخصصی صنایع برق وانرژی صبا با عنوان گروه صبا با هدف ساخت و بهره برداری از نیروگاههای غیر دولتی برق کشور در سال ۱۳۸۳ پا به عرصه وجود نهاد . در حال حاضر این شرکت به همراه یازده شرکت زیر مجموعه خود و در اختیار داشتن ۶ نیروگاه بزرگ کشور به عنوان یکی از شرکت های معظم و فعال در این حوزه به حساب می آید . """"   ادامه مطلب