اخبار و رویدادها
دریافت پروانه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه تا سقف 6250 مگاوات
۱۳۹۶/۰۷/۰۳
دریافت پروانه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه تا سقف 6250 مگاوات
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا موفق به دریافت پروانه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه تا سقف 6250 مگاوات گردید.
فیلتر اخبار
لیست اخبار