اخبار و رویدادها
جوابیه
۱۳۹۸/۰۳/۰۲
به استحضار آن دسته از شرکت‌کنندگان محترم معترض به نتایج آزمون استخدامی نیروگاه خرم‌آباد می‌رساند، کلیه موارد اعتراضی مورد بررسی قرار گرفت.
بدین وسیله به استحضار آن دسته از شرکت‌کنندگان محترم معترض به نتایج آزمون استخدامی نیروگاه خرم‌آباد می‌رساند، کلیه موارد اعتراضی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج بررسی حاکی از آن است که این اعتراضات را می‌توان در 3 محور به شرح ذیل طبقه‌بندی نمود:
1. اشکال در نحوه برگزاری آزمون کتبی توسط دانشگاه شهید عباسپور
2. ابهام در نحوه و معیارهای پذیرش
3. بهره‌گیری تعدادی از متقاضیان از رانت و پارتی
در پاسخ به ابهامات فوق به استحضار می‌رساند موفقیت در فرآیند جذب و استخدام شامل کسب نمره قبولی در هریک از مراحل زیر بوده که به اختصار توضیحات لازم ارائه شده است :
1. موفقیت در آزمون کتبی: این مرحله توسط دانشگاه شهید عباسپور برگزار گردیده است و به دلیل سابقه طولانی آن مجموعه در برگزاری آزمون‌های استخدامی به ویژه در حوزه صنعت آب و برق برگزار شده است. در این مرحله به میزان 3 برابر ظرفیت جذب، افراد مورد پذیرش قرار گرفته و برای مراحل بعدی معرفی شده‌اند. تاثیر نهایی این مرحله در اعلام اسامی قبول‌شدگان 30٪ می‌باشد. با توجه به اینکه نتایج به صورت کاملا عینی و شفاف از طرف دانشگاه به این شرکت ارائه شده است امکان هیچ‌گونه بهره‌گیری از رانت و پارتی در این مرحله وجود نداشته و از طرف دیگر با توجه به نتایج نظرسنجی که پس از پایان آزمون از متقاضیان بعمل آمده، بیانگر رضایت بیش از 90 درصدی از زمان و محل آزمون، نظم انضباط حاکم بر فرآیند برگزاری، نحوه اطلاع‌رسانی‌ها، برخورد و پاسخ‌گویی مسئولین و مراقبین می‌باشد لذا اشکال به نحوه برگزاری آزمون چندان قابل پذیرش نمی‌باشد.
2. موفقیت در آزمون سنجش ویژگی‌های روان‌شناختی: در این مرحله با استفاده از نرم‌افزار از کلیه پذیرفته‌شدگان مرحله قبل آزمون گرفته شد. تاثیر نهایی این آزمون در اعلام اسامی قبول‌شدگان که در محل مجتمع فنی خرم‌آباد برگزار شد 25٪ می‌باشد. در این مرحله نیز با توجه به سیستمی و مستند بودن نتایج آزمون، امکان هیچ‌گونه بهره‌گیری از رانت و پارتی وجود نداشته و ایرادات مطرح شده قابل قبول نمی‌باشد.
3. موفقیت در مصاحبه عمومی و تخصصی: در این مرحله از فرآیند جذب که با حضور افراد متعدد از سازمان‌های مختلف و در محل دانشگاه عباسپور برگزار گردید مصاحبه‌های عمومی و تخصصی با کلیه پذیرفته‌شدگان مرحله اول صورت پذیرفت که تاثیر نهایی آن در اعلام اسامی قبول‌شدگان 45٪ می‌باشد. در این مرحله نیز با توجه ترکیب تیم مصاحبه‌کننده که از دانشگاه و واحدهای مختلف بودند امکان بهره‌گیری از رانت و پارتی وجود نداشته است از طرفی و با فرض وجود پارتی به دلیل تاثیر اندک نمره یک نفر از تیم مصاحبه‌کننده نسبت به کل اعضای تیم، نمی‌توان اثرگذاری قابل اعتنایی برای آن متصور بود.
4. موفقیت در گزینش حراست، ارائه گواهی سلامت عمومی مرتبط با شغل و گواهی عدم سوء پیشینه: این مراحل که به عنوان مراحل پایانی می‌باشند دارای ماهیت صفر و یک بوده و چنانچه هر یک از متقاضیان مورد تایید حراست قرار نگرفته و یا نتوانند گواهی‌های مورد نظر را ارائه نمایند، فرآیند جذب ایشان لغو خواهد شد.