اخبار و رویدادها
بهره برداری از نیروگاه افق ماهشهر
۱۳۹۸/۰۶/۱۶
بهره برداری از نیروگاه افق ماهشهر به شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا واگذار شد
شرکت مدیریت برق حرارتی رامین به عنوان مالک نیروگاه بوده و نیروگاه در منطقه جنوب استان خوزستان واقع گردیده دارای مساحت کلی 100 هکتار و چهار واحد 162 مگاواتی ورژن 5 V94.2 با ظرفیت کل 648 مگاوات با سوخت گاز