نیروگاه شهید مدحج (زرگان) اهواز
گزارش ماهانه
نیروگاه شهید مدحج (زرگان) اهواز به ظرفیت ۴۱۸ مگاوات، در زمینی به مساحت حدود ۲۷ هکتار واقع شده است. این نیروگاه شامل دو واحد بخار ساخت شرکت GEC هر یک به ظرفیت نامی ۱۴۵ مگاوات و ۴ واحد گازی ساخت شرکت ACEC بلژیک هر یک به ظرفیت نامی ۳۲ مگاوات می باشد. نیروگاه زرگان اهواز در مرکز بار شبکه ۲۳۰ کیلوولت برق استان خوزستان بوده و نقش بسیار حیاتی و تعیین کننده ای در پایداری شبکه و کنترل ولتاژ منطقه به خصوص شهر اهواز برعهده دارد.
محل نیروگاه کیلومتر ۵ جاده اهواز-مسجد سلیمان
نوع نیروگاه بخار - گازی
تعداد و ظرفیت واحدها ۲ واحد بخار ۱۴۵ مگاواتی- ۴ واحد گازی ۳۲ مگاواتی
تیپ توربین ها (نوع واحدها) واحدهای بخاری: GEC H۱۸ – واحدهای گازی: W۲۵۱
راندمان نامی واحدها واحدهای بخاری: ۳۹ درصد – واحدهای گازی: ۲۷ درصد
ظرفیت کل نیروگاه ۴۱۸ مگاوات
تاریخ ورود به مدار اولین واحد ۲۰۵۵۸-۱۱-۱۲
بهره بردار O&M شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
ولتاژ اتصال به شبکه ۲۳۰ کیلوولت
نوع سوخت نیروگاه گاز طبیعی (سوخت اصلی)
نحوه فروش برق قرارداد تبدیل انرژی با وزارت نیرو
نیروگاه زرگان دارای دو واحد بخار و چهار واحد گازی می باشد. در جدول ذیل خلاصه مشخصات فنی واحدها درج شده است.
سایر مشخصات فنی ظرفیت سازنده اصلی تجهیزات  
۵۴۴ °C ۱۲۸.۷ bar درام دار ۵۵۱ ton/h Clark Chapman بویلر واحد های توربین بخار
۵۴۰ °C ۱۱۷.۷ bar دو سیلندری
HP & LP
۱۴۵ MW GEC
H۱۸-۳۳۵
توربین
۱۵ KV تحریک بدون جاروبک سیال خنک کننده: هیدروژن ۱۸۷.۵ MVA GEC ژنراتور
۱۵/۲۳۰ KV Ynd۱۱ OFAF ۱۸۵ MVA
۲۰۰ MVA
GEC
Irantransfo
ترنسفورمرهای اصلی
۴۸۹۴ RPM تعداد ردیف های توربین: ۳ تعداد ردیف های کمپروسور: ۱۸
نسبت تراکم: ۱۰/۱
۳۲ MW(ISO) Westinghouse توربین و کمپرسور واحدهای توربین گاز
۱۱ KV تحریک بدون جاروبک سیال خنک کننده: هوا ۴۰ MVA Westinghouse ژنراتور
۱۱/۲۳۰ KV Ynd۱۱ سه سیم پیچه ۷۰ MVA Stromberg ترنسفورمر اصلی
سوخت اصلی این نیروگاه گاز طبیعی می باشد و به هنگام ضرورت از گازوئیل به عنوان سوخت پشتیبان در نیروگاه استفاده می شود. در جدول ذیل مشخصات فنی سوخت نیروگاه درج شده است:
مشخصات سوخت اصلی( گاز طبیعی)
  واحدهای بخاری واحدهای گازی
مصرف سوخت هر واحد در بار نامی(Nm۳/h) ۳۶۲۵۰ ۱۲۸۰۰
مصرف کل نیروگاه در بارنامی -۴۱۸ مگاوات- (Nm۳/h) ۴۱۲۳۷۰۰