نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر
گزارش ماهانه
نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر در منطقه آزاد اروند، کیلومتر ۸ جاده خرمشهر- اهواز(جاده امام جعفر صادق(ع) ) قرار دارد. احداث و بهره برداری از این نیروگاه به روش BOOدر حال انجام است.کلنگ فاز اول این پروژه شامل ۶ واحد توربین گازی به ظرفیت ۹۷۲ مگاوات در خردادماه سال ۱۳۸۶ طی مراسم رسمی و با حضور وزیر وقت نیرو جناب آقای مهندس فتاح زده شد.پس از سپری شدن مدت زمان کوتاهی طبق برنامه، پروژه با سرعت قابل ملاحظه ای پیش رفت تا آنجا که واحد اول نیروگاه در اسفند ماه ۱۳۸۷ وارد مدار شد.به طور معمول مدت زمان راه اندازی برای یک واحد گازی ۲۴ ماه در نظر گرفته می شود.با توجه به شرایط محیطی منطقه و انجام کارهای اضافی از قبیل پاکسازی زمین از ادوات جنگی و شمع کوبی در مقایسه با سایر پروژه ها، سنکرون واحد اول گازی پروژه خرمشهر در مدت زمان ۲۱ ماه در نوع خود یک رکورد بی نظیر به حساب می آید. سایر واحدهای نیروگاه نیز با فاصله چند ماه از واحد اول در شبکه قرار گرفتند. نوع توربین گاز نیروگاه V ۹۴.۲ تحت لیسانس شرکت زیمنس آلمان و ظرفیت هر واحد ۱۶۲ مگاوات می باشد. سوخت اصلی نیروگاه گاز طبیعی و سوخت پشتیبان آن گازوئیل است که این سوخت در سه مخزن، هرکدام به ظرفیت ۲۰۰۰۰ مترمکعب ذخیره می شود. در حال حاضر تمامی ۶ واحد گازی نیروگاه در مرحله بهره برداری می باشد
محل نیروگاه منطقه آزاد اروند در کیلومتر ۸ جاده خرمشهر-اهواز
نوع نیروگاه گازی قابل تبدیل به سیکل ترکیبی
تعداد و ظرفیت واحدها ۶ واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی (در شرایط ایزو)
تیپ توربین ها (نوع واحدها) Gas Turbine V۹۴.۲(۵)
راندمان نامی واحدها ۳۴.۶ درصد (در سیکل ساده)
ظرفیت کل نیروگاه ۹۷۲ مگاوات (در بخش گازی)
تاریخ ورود به مدار اولین واحد ۲۹۸۷۷-۰۲-۲۱
بهره بردار O&M شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
ولتاژ اتصال به شبکه ۴۰۰ کیلو ولت
نوع سوخت نیروگاه گاز طبیعی (سوخت اصلی)- گازوئیل (سوخت شتیبان)
نحوه فروش برق قرارداد تبدیل انرژی با وزارت نیرو
واحدهای گازی نیروگاه خرمشهر ازنوع V۹۴.۲ ورژن ۵ هستند که توسط شرکت مپنا به عنوان پیمانکار EPC نیروگاه در دو فاز اول و دوم ساخته شده اند. هر واحد گازی متشکل از سه قسمت اصلی توربین/کمپرسور، ژنراتور و ترانسفرمر اصلی است. علاوه بر قسمتهای اصلی همانند سایر سیستمهای تبدیل انرژی و واحدهای نیروگاهی، تجهیزات جانبی بسیاری برای کنترل، سوخت رسانی، خنک کنندگی، تاسیسات الکتریکی، سیستم تحریک ژنراتور و ... وجود دارد.

 

در جدول ذیل مشخصات فنی نیروگاه درج شده است:
سایر مشخصات فنی ظرفیت سازنده اصلی تجهیزات  
۳۰۰۰ RPM تعداد ردیف های توربین: ۴ تعداد ردیف های کمپرسور: ۱۶ نسبت تراکم: ۱۱/۱ ۱۵۹ MW(ISO) Mapna(TUGA) توربین و کمپرسور واحد های گازی V۹۴.۲ (۲واحد)
۱۵.۷۵ KV تحریک با جاروبک سیال خنک کننده: هوا ۲۰۰ MVA Mapna(Pars Generator) ژنراتور
۱۵.۷۵ / ۲۳۰ KV ONAF Ynd۱۱ ۲۰۰ MVA Iran Transfo ترانسفورمر اصلی
۵۱۰۰ RPM دمای خروجی توربین: ۴۸۳ °C تعداد ردیف های کمپرسور: ۱۷نسبت تراکم: ۱۰.۵/۱ ۲۴ MW(ISO) AEG Alstom توربین و کمپرسور واحد های گازی GE-F۵ (۲واحد)
۱۱.۵ KV تحریک با جاروبک سیال خنک کننده: هوا ۳۰ MVA AEG Alstom ژنراتور
سوخت اصلی این نیروگاه گاز طبیعی می باشد و به هنگام ضرورت از گازوئیل به عنوان سوخت پشتیبان در نیروگاه استفاده می شود. در جدول ذیل مشخصات فنی سوخت نیروگاه درج شده است:
سوخت اصلی
نوع سوخت اصلی نیروگاه: گاز طبیعی
میزان مصرف سوخت اصلی هر واحد در بار پایه: ۴۳۶۸۰ (Nm۳/h)
میزان مصرف سوخت اصلی کل نیروگاه در بار پایه: ۲۶۲۰۸۰ (Nm۳/h)
حداقل فشار گاز مورد نیاز در خروجی ایستگاه تقابل فشار گاز نیروگاه: ۳۰۰-۴۰۰ psi
سوخت پشتیبان
نوع سوخت پشتیبان: گازوئیل
میزان مصرف سوخت پشتیبان برای یک واحد: ۴۳۵۲۶ (Lit/h)
میزان مصرف سوخت پشتیبان برای کل واحد ها: ۲۶۱۱۵۶ (Lit/h)
تعداد مخازن سوخت پشتیبان: ۳ دستگاه
ظرفیت هریک از مخازن سوخت پشتیبان: ۲۰۰۰۰ مترمکعب
ظرفیت کل مخازن سوخت پشتیبان: ۶۰۰۰۰ مترمکعب