تعمیرات اساسی نیروگاههای تحت پوشش سال 1393
با توکل بر خداوند متعال و در سایه حمایت و مدیریت مدبرانه مدیرعامل محترم هلدینگ صنایع برق و انرژی صبا برای نخستین بار کارکنان این شرکت شاغل در نیروگاه های تحت پوشش پس از آموزش های لازم وایجاد روحیه خودباوری، تلاش مجدانه و صادقانه موفق شدند تعمیرات اساسی نیروگاه های مشروحه ذیل را به انجام رسانده و اکنون واحد های مذکور با شرایط کاملاً نرمال برق تولیدی خود را به شبکه سراسری برق کشور عرضه می نماید.
اصلی ترین وجه تمایز این تعمیرات با موارد گذشته شامل موارد ذیل می باشد:
۱- تعمیرات این واحد در دوره گذشته توسط پیمانکاران با زمان بیش از ۱۰۰ روز به طول می انجامیده است.
۲- نیروگاه های مذکور از لحاظ دسترسی به منابع ( فروشندگان و سازندگان) بسیار محدود می باشد.
۳- در طول زمان تعمیرات واحدهای دیگر نیروگاه با پایداری مناسب در مدار بوده اند.
لذا این موفقیت بزرگ را به خانواده بزرگ صبا تبریک عرض می نماییم و امیدوارم در سایه الطاف ایزد منان و با بهره وری از رهنمودهای سازنده گامهای موثری در جهت تحقق اهداف راهبردی گروه صبا و تامین برق مردم شریف ایران اسلامی برداشته شده و شاهد استمرار روحیه خودباوری در مجموعه باشیم.

تعمیرات اساسی به اتمام رسیده در سال ۱۳۹۳

۱- تعمیرات اساسی واحد G۱۱ نیروگاه خرمشهر(گاز V۹۴.۲)

۲- تعمیرات اساسی واحد G۱۲ نیروگاه خرمشهر(گاز V۹۴.۲)

۳- تعمیرات اساسی واحد S۱ نیروگاه زرگان اهواز(بخار)

۴- تعمیرات اساسی واحد G۱۳ نیروگاه زرگان اهواز (گاز آسک)

۵- تعمیرات اساسی واحد G۱۶ نیروگاه چابهار (گازV۹۴.۲)

تعمیرات اساسی در دست اقدام در سال ۱۳۹۳

۱- تعمیرات اساسی واحد G۱۳ نیروگاه چابهار (گاز V۹۴.۲)

تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده در سال ۱۳۹۳

۱- تعمیرات اساسی واحد G۱۳ نیروگاه خرمشهر

۲- ری تیوپ بویلر واحد یک نیروگاه شهید مدحج (زرگان) (اکونومایزر و سوپر هیتر )