اخبار و رویدادها
جلسه معارفه مدیریت محترم بازرگانی شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
۱۴۰۰/۱۰/۱۴
با حضور مدیریت محترم هلدینگ برق و انرژی صبا جناب آقای مهندس امیری و مدیریت محترم شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا جناب آقای مهندس جلویان ضمن تشکر وقدردانی از زحمات آقای مهندس دانشفر آقای دکتر هاشمی به عنوان مدیر بازرگانی معرفی گردیدند.
فیلتر اخبار
لیست اخبار
اخبار و رویدادها
لیست اخبار